ΩΡΑΡΙΟ

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

TO ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωί, ώρες 09.30 - 13.30

ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
Απόγευμα, ώρες 18.30 - 21.00